• frigörande dans,  marikas flow

    Mindfulness – mental närvaro

    I en intresserad artikel publicerad på Chef.se, omnämns det att ny forskning påvisar att de som tränar i grupp eller ägnar sig åt lagsport har bättre mental hälsa än andra. Forskarna bakom studien, som är publi­cerad i Lancet Psychiatry, tror att det är gruppträningens sociala faktorer som ger de positiva effekterna ”I en separat studie såg man också att mindfulnessträning som till exempel yoga och tai chi hade bättre effekt än promenader och många andra typer av träning, vilket ligger i linje med annan forskning som menar att socialt stöd och mindfulness var för sig kan förbättra den mentala hälsan”. Läs hela artikeln här.  Marikas Flow erbjuder kurser i frigörande dans och mindfulness…

  • frigörande dans,  marikas flow

    Dansa frigörande dans

    Marikas Flow – frigörande dans Känner du dig stressad av vardagens alla måsten.  Alla deadlines på ditt arbete eller att du har blivit ensam nu under pandemin? Vi på Marikas Flow kurser ger vi dig viktiga redskap. Vi gör dig medveten om din andning och närvaro under dansen. Det är dokumenterat att frigörande dans hjälper dig att minimera stressnivån. Med hjälp av dansen och dina egna fria rörelser hittar du lättare tillbaka i dig själv. Vi ser fram emot ditt deltagande. Hjärtligt välkommen!