frigörande dans,  marikas flow

Mindfulness – mental närvaro

I en intresserad artikel publicerad på Chef.se, omnämns det att ny forskning påvisar att de som tränar i grupp eller ägnar sig åt lagsport har bättre mental hälsa än andra. Forskarna bakom studien, som är publi­cerad i Lancet Psychiatry, tror att det är gruppträningens sociala faktorer som ger de positiva effekterna

”I en separat studie såg man också att mindfulnessträning som till exempel yoga och tai chi hade bättre effekt än promenader och många andra typer av träning, vilket ligger i linje med annan forskning som menar att socialt stöd och mindfulness var för sig kan förbättra den mentala hälsan”.

Läs hela artikeln här. 

Marikas Flow erbjuder kurser i frigörande dans och mindfulness för att delge våra kursdeltagare viktiga redskap i andning, mental närvaro, fria rörelser och frigörande dans kombinerat med hälsosam kost. Läs mer om vårt kursutbud här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *